https://rehasopot.pl
Scroll Top

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE PFRON

Jak wiecie Reha Sopot jest częścią fundacji Nasz Przyjazny Dom, której misją jest wspierać osoby niepełnosprawne w codziennej samodzielności. Fundacja we współpracy z innymi placówkami rozpoczęła realizację projektu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez szeroki zakres zajęć i terapii. Korzystają z niej mieszkańcy naszego Domu, a także mieszkańcy Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach projektu, osoby niepełnosprawne mają dostęp do różnorodnych form wsparcia:

1. Konsultacje psychologiczne: Indywidualne spotkania z doświadczonym psychologiem umożliwiają osobom niepełnosprawnym wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz rozwijanie strategii radzenia sobie w życiu codziennym.

2. Neurologopedia: Zarówno terapia grupowa, jak i sesje indywidualne prowadzone przez specjalistów w dziedzinie logopedii pomagają w poprawie komunikacji oraz funkcjonowaniu językowym.

3. Zajęcia z dietetykiem: Warsztaty grupowe z dietetykiem oraz wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków sprzyjają nie tylko zdrowemu odżywianiu, ale także rozwijaniu świadomości żywieniowej na przyszłość.

4. Choreoterapia: Zajęcia grupowe z elementami relaksacji pomagają w wyciszeniu oraz uporządkowaniu emocji poprzez ruch i pracę z ciałem.

5. Muzykoterapia: Warsztaty muzyczne grupowe pozwalają uczestnikom zapoznać się z różnymi instrumentami oraz wyrazić siebie poprzez muzykę.

6. Arteterapia: Poprzez prace plastyczne pod okiem doświadczonego pedagoga specjalizującego się w sztukach wizualnych, uczestnicy mają możliwość wyrażenia swoich uczuć i wrażeń. Każde zajęcia są tematyczne i dotyczą konkretnych emocji, co sprzyja analizie konkretnych i rozwojowi życia wewnętrznego.

Skip to content