RODO

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO):

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest działalność gospodarcza Reha Sopot przy ul. Władysława IV 1C, 81-703 Sopot

2. Dane osobowe takie jak:

– imię i nazwisko,

– data urodzenia,

– adres zamieszkania,

– numer telefonu,

– dane wrażliwe dotyczące Państwa stanu zdrowia, informacje i inne dane w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczeń fizjoterapeutycznych są przetwarzane na potrzeby realizacji usług fizjoterapeutycznych, szkoleniowych, sprzedaży produktów lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.3) Jednostką upoważnioną do wglądu do Państwa danych osobowych będą pracownicy/stażyści firmy Reha Sopot w zakresie realizacji usług fizjoterapeutycznych.

4.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami prawa.

5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych oraz Państwa dokumentacji medycznej, księgowej i podatkowej będzie wynosił trzy lata od zakończenia postępowania fizjoterapeutycznego.

7. Reha Sopot umożliwia kontakt za pomocą telefonu: +48 531 772 550,   e-maila: office@rehasopot.pl oraz pod adresem: Władysława IV 1C, 81-703 Sopot