Polityka Prywatności

 §1Administrator danych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Nasz Przyjazny Dom, 810703 Sopot, Władysława IV 1c, dalej Reha Sopot

2. Kontakt:

 • listowanie na adres: Fundacja Nasz Przyjazny Dom, 81-703 Sopot, Władysława IV 1c
 • office@rehasopot.pl
 • +48 531 772 550

3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Renata Birtus, biuro@npd.org.pl, Fundacja Nasz Przyjazny Dom, 81-703 Sopot, Władysława IV 1c.

§2 Cele przetwarzania danych osobowych użytkownika

1. Reha Sopot przetwarza Twoje dane osobowe, aby:

2. Interes Reha Sopot (zgodnie z RODO) polega na:

 • badaniu satysfakcji i opinii z naszych usług
 • dochodzenia roszczeń, obronie przed roszczeniami, reklamacji
 • zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności poprzez monitoring
 • prowadzeniu marketingu i działań handlowych zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie zgodami
 • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia (zgodnie z RODO)

3. Reha Sopot przetwarza dane na podstawie zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych celu świadczenia usług medycznych do czasu pisemnego ich odwołania przez Ciebie.

§3 Udostępnianie danych osobowych użytkownika

7. Twoje dane Reha Sopot przekazuje podmiotom przetwarzającym Twoje dane w imieniu Fundacji Nasz Przyjazny Dom oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w tym: podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia, towarzystwom ubezpieczeniowym, organom władzy publicznej (w przypadku prowadzenie postępowania).

 §4 Prawa użytkownika:

 • prawo do sprzeciwu przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych
 • prawo do sprzeciwy przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach, kedy przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu
 • prawo do dostępu do twoich danych osobowych
 • prawo do
 • żadania usunięcie Twoich danych osobowych
 • prawo do poprawienia Twoich danych osobowych
Otrzymanie Twoich danych osobowych przez Reha Sopot jest warunkiem objęcia umową na udzielenie świadczeń zdrowotnych i jest wymogiem ustawowym.