https://rehasopot.pl
Scroll Top

Komisja orzecznictwa o niepełnosprawności dla Sopocian

DLA KOGO?

Mieszkańców Sopotu

CO OFERUJEMY?

Komisja orzecznictwa o niepełnosprawności

Sopot, ul. Władysława IV 1c

KIEDY?

Harmonogram jest wywieszany w MOPS i Urzędzie Miasta Sopot na początku każdego miesiącu

Wspomagamy projekt orzecznictwa osób z niepełnosprawnością.  

Od listopada 2022 roku dzięki naszej współpracy z Miastem Sopot i Miastem Gdynia w Meet In Sopot odbywają się cykliczne komisje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Sopotu. 

Skład Orzekający komisji rozważa sprawy dotyczące zaburzenia neurologicznego, narządu układu ruchu i słuchu oraz schorzenia narządów wewnętrznych. Posiedzenia mają miejsce okresowo we wtorki o różnych porach dnia, w zależności od dostępności lekarzy specjalistów. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych mieszkańców Sopotu na nieodpłatne spotkania z komisją. Wspieramy lokalną społeczność! 

Skip to content